La ciutadania porta el CIE a Judici

Des del novembre, el CIE està tancat per obres. Tot i això, a Catalunya es continuen vulnerant drets i es priva de llibertat mitjançant altres mecanismes com són les deportacions exprés i les batudes racistes.

Per això, demanem el tancament definitiu d’aquestes presons de la vergonya, alhora que l’extinció de les batudes i les deportacions, mecanismes que formen part d’una política migratòria racista que vulnera els drets humans.

Judici Popular al CIE
Entre totes, representarem un Judici Popular per condemnar el CIE a formar part del passat.
Dissabte 30 de gener
Hora: 11 h
Lloc: CIE de Barcelona
(Carrer E, núm.40)

Cie mai més